Služby

Aplikační řešení

 • Architektura a návrh řešení

  Mezi naše klíčové služby patří návrh, implementace a dodávka aplikačních řešení odpovídajících požadavkům klienta. Poskytujeme služby systémové integrace, a to jak na základě úpravy stávajícího řešení, tak i v podobě zcela nového návrhu a implementace informačních systémů.
 • Webová a portálová řešení

  Zcela samostatnou kapitolou našich služeb jsou návrhy a realizace webových aplikací. Na základě analýzy Vašich požadavků pro Vás zajistíme:
 • Databázová řešení

  Navrhneme a vytvoříme pro Vás odpovídající databázové řešení podle rozsahu použití. Navrhneme databázi pro Váš web, připojíme k databázi naše aplikace nebo aplikace třetích stan nebo Vám poskytneme komunikační rozhraní pro napojení Vaší aplikace k našemu systému.
 • Informační systémy pro zdravotnická zařízení a nemocnice

  Nabízíme návrh a implementaci informačních systémů pro nemocnice a zdravotnická zařízení. Pro tyto subjekty nabízíme:
 • Informační systémy pro městskou policii

 • Interaktivní aplikace

 • Aplikace pro mobilní zařízení

  Vytváříme mobilní aplikace na platformách Android a iOS

 • Připravíme pro Vás kompletní návrh IT infrastruktury i aplikací. Na základě analýzy Vašich potřeb zpracujeme studii, ze které vyplynou možná řešení Vašich požadavků v oblasti výpočetní techniky.

  • síťová řešení (strukturovaná kabeláž, privátní bezdrátová síť, WiFi)
  • servery
  • aktivní prvky sítě
  • používané aplikace
  • pracovní stanice (stolní počítače - desktopy, notebooky)
  • tisková řešení
  • spotřební materiál (média, tonery, cartridge)

  Základem naší práce je perfektní zhodnocení a zpracování Vašich požadavků na IT. Teprve tehdy můžeme navrhnout různá řešení, či další možné alternativy. Svěřte nám své požadavky a přání. Od nás pak dostanete odborný, ale přesto srozumitelný rozbor stávající situace a návrhy řešení situace budoucí, pro Vás lepší a spolehlivější.

 • Grafický návrh

  Zpracujeme grafický návrh aplikací s respektem k Vaší firemní identitě nebo navrhneme zcela nový design Vašich webových aplikací.

  Datový návrh

  Podle zaměření Vašich aplikací zvolíme tu správnou technologii – jednoduchou, rychlou a přitom natolik sofistikovanou, aby dosažení Vašich cílů bylo jednoduché a bezproblémové. Od jednoduchých stránek až po rozsáhlé produkční systémy, systémy servisních databází nebo on-line informační systémy pro péči o Vaše zákazníky (CRM).

  Validitu kódu

  Základem kvalitních aplikací je bezchybně napsaný (validní) kód. Chyby v kódu bývají častou příčinou špatné funkčnosti aplikací. Garantujeme validitu kódu a výstupního HTML tak, aby byla zajištěna funkčnost aplikací ve všech prohlížečích nezávisle na operačním systému.

  Optimalizaci pro vyhledávače

  Stránky optimalizované pomocí metodiky SEO (Search Engine Optimization) dosahují jednoznačně lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Tím Vám prokazatelně přivedou více návštěvníků a zvýší Vaše šance na získání dalšího spokojeného zákazníka.

  Testování

  Vaše webové prezentace podrobíme přísné analýze. Na základě Vašeho pokynu přezkoumáme Vaší stávající internetovou prezentaci. Zkontrolujeme všechna zásadní kritéria, analyzujeme zdrojový kód, zkontrolujeme jeho validitu, zjistíme, zda obsahuje všechny „povinné“ položky, prověříme dostupnost stránek pro jednotlivé prohlížeče a systémy, zjistíme, zda neobsahuje skryté položky, které jsou častou příčinou penalizace ze strany vyhledávačů, prověříme správnost textu se zaměřením na požadovaná klíčová slova (copywriting). Následně navrhneme řešení, jak stránky upravit, vylepšit, optimalizovat přístupnost, a tím zvýšit návštěvnost.

 • Jsme schopni vyhovět malým i velkým klientům. Podle Vašich požadavků pro Vás připravíme odpovídající řešení od MySQL databáze po velký databázový systém jako je Microsoft SQL Server.

  Zajistíme bezchybný provoz databáze na odpovídajícím hardwaru (diskové pole, cluster řešení, atp.) a online přístup k datům přes internet (architektura tenký klient/server). Uložená data lze velmi kvalitně a jednotně archivovat, zajistit jejich odpovídající dostupnost (rychlost) a kvalitní zabezpečení. Při zavedení nového systému jsme schopni importovat data již existujících systémů, resp. integrovat je do nového systému.

  • provedení komplexní analýzy požadavků a potřeb zdravotnického zařízení nebo nemocnice
  • vytvoření komplexního aplikačního rámce informačního systému v oblasti databázového řešení a klientského SW
  • implementaci úhrady poplatků ve zdravotnictví prostřednictvím Premium SMS
  • zajištění provozu v režimu 24x7 s garantovanou dobou reakce řešení případných problémů
  • garanci integrace dalších subsystémů dle zadání objednavatele po dobu X let
  • garanci dostupnosti programátorských kapacit dle požadavků zadavatele po dobu X let

  Navrhneme odpovídající databázové řešení běžící na dostatečně koncipovaném HW se zohledněním napojení na systém úhrady poplatků prostřednictvím SMS jako jednu z možností úhrady. Pacient provede úhradu platby jednoduše odesláním SMS zprávy v daném formátu na dané telefonní číslo. Ve zpětné zprávě SMS se pacientovi vrací unikátní kód, pomocí kterého lékař v ordinaci online ověří ve webové aplikaci, že byl poplatek uhrazen.

  Samozřejmostí je zohlednění ostatních způsobů platby v informačním systému a umožnění tisku daňového dokladu za poplatek.

  Veškerý klientský přístup je online prostřednictvím webové aplikace. Informační systém umožní nejenom velmi kvalitní zabezpečení, ale i uživatelsky definovaný systém práv a rolí. Dále systém umožní velmi detailní přiřazení přístupu jednotlivých uživatelů k systému nejenom z pohledu vlastních dat, ale i z pohledu jejich obsahu a prezentace.

 • Máme zkušenosti mimo jiné s vytvářením informačních systémů pro městské policie. V této oblasti nabízíme:

  • provedení komplexní analýzy požadavků a potřeb městské policie
  • vytvoření komplexního aplikačního rámce informačního systému v oblasti databázového zajištění i v oblastech PC a mobilní aplikace klientů
  • zajištění provozu v režimu 24x7 s garantovanou dobou reakce řešení případných problémů
  • garanci integrace dalších subsystémů dle zadání objednavatele po dobu X let
  • garanci dostupnosti programátorských kapacit dle požadavků zadavatele po dobu X let

  Na základě našich zkušeností by informační systém měl sloužit především ke komplexnímu pořízení dat v místě a čase jejich vzniku spolu se všemi dostupnými atributy (GPS poloha, obrázky, video, zvuk, atd.). Důraz je kladen nejenom na „statické“ pořizování dat, ale i dynamické získávání těchto dat na základě nejnovějších dostupných technologií, a to jak HW, tak SW. Vzhledem k velkému množství dat, která vznikají v systému, je nutným úspěchem bezchybného provozu kvalitní databáze spolu s odpovídajícím HW.

  Klíčovým momentem se stává „sběr“ dat přímo v terénu (při vzniku odpovídající události) pomocí mobilních terminálů s maximální automatizací (zjednodušením) sběru dat (užití číselníků, GPS dat, fotoaparátu, kamery). Cílem je minimalizace nároků na strážníka vykonávajícího službu. Vyhodnocení/doplnění událostí vzniklých v terénu je možné provést na „stacionárním“ PC na služebně.

  Veškerý klientský přístup je online prostřednictvím webové aplikace. Informační systém umožní nejenom velmi kvalitní zabezpečení, ale i uživatelsky definovaný systém práv a rolí. Dále systém umožní velmi detailní přiřazení přístupu jednotlivých uživatelů k systému nejenom z pohledu vlastních dat, ale i z pohledu jejich obsahu a prezentace.

 • Doplňkové (interaktivní) služby mohou výrazně zvýšit sledovanost programů, zkvalitnit poskytování vysílacích služeb, zvýšit dostupnost informací a posílit kontakt diváků s broadcastery.

  Interaktivní služby televizních pořadů

  Interaktivní přístup spočívá v tom, že provozovatel vysílání může přímo reagovat na požadavky diváka v případě, že divák využívá přijímací zařízení se zpětným kanálem. Interaktivní aplikace mohou sloužit:

  • k zábavě (hlasování, ankety, interaktivní hry, sázení při sportovních utkáních)
  • ke vzdělávání (např. v podobě zveřejnění kurzů na příslušných serverech, vědomostní soutěže)
  • jako zdroj příjmů (interaktivní reklama - divák může např. reagovat na dotaz v rámci probíhající reklamy svým hlasováním)
  • ovlivnění děje
  • volba různých druhů zvukových doprovodů
  • volba různých druhů jazykových verzí a titulků

  Superteletext

  Přináší televiznímu divákovi řadu nových informací o televizních programech (EPG), zpravodajství, sportu, kultuře nebo počasí. Je jistou obdobou teletextu známého z analogového vysílání, ale prostředí může být doplněno o grafické informace a lze jej přirovnat ke zpravodajským a informačním portálům.

  Mobilní televize

  Představuje doplňkové služby, které pro zpětnou interaktivitu budou využívat GPRS, EDGE nebo UMTS mobilní datovou síť. Tyto doplňkové služby budou umožňovat např. hlasové volání, vysokorychlostní internet, příjem televizního i rozhlasového vysílání.

  T-government

  Datové služby státní správy zprostředkující občanům služby centrálních projektů e-governmentu např. elektronická podání či výpisy z rejstříků.

  T-banking (T-payment)

  Doplňkové služby umožňující internetbankingové služby.

  Regionální vysílání

  Vysílání v rámci režimů regionálních televizí s doplněním aktuálních regionálních informací ve zpravodajských pořadech (regionální zprávy), reklamě (regionální kontakty a informace) apod.

Chcete vědět víc?

Kontakt