Služby

Bezpečnostní řešení

 • Řízení bezpečnosti informací

 • Bezpečnostní technologie

 • Bezpečnostní audit


 • Řadu problémů s bezpečností ICT lze řešit zavedením systému řízení informační bezpečnosti (ISMS). Řízení bezpečnosti informací je přímou cestou nejen k dosažení stanovené úrovně bezpečnosti informačních technologií, ale také k účinnému a efektivnímu nakládání s informacemi v rámci celé organizace.

  Systém řízení bezpečnosti se stává nedílnou součástí všech procesů organizace. Cílem zavedení řízení bezpečnosti je s minimálními náklady vytvořit takový systém, ve kterém bude zavedena odpovídající úroveň ochrany informačních systémů a informací před možným narušením z vnějšího i vnitřního prostředí. Bezpečnost ICT je nutno řešit řízením rizik prostřednictvím vhodně nastavených procesů. Rizika musíme identifikovat, stanovit jejich dopad s ohledem na hodnotu příslušných aktiv a definovat vhodná protiopatření. Takové řešení zajistí eliminaci významné části rizik ještě před jejich výskytem.

 • Komplexní zabezpečení informačního systému se skládá z dílčích bezpečnostních technologií. Nabízíme Vám implementaci následujících bezpečnostních technologií pro ochranu ICT:

  • infrastruktura veřejného klíče (PKI) - elektronický podpis, šifrování mailů, šifrování dat a komunikace atd.
  • bezpečná autentizace uživatelů - smart tokeny, PKI, Single Sign-On (dvou/tří faktorová autentizace)
  • ochrana dat - šifrování, správa I/O zařízení, správa práce s dokumenty
  • ochrana dat a komunikace - ochrana certifikačních autorit, VPN připojení, vnitřní i vnější komunikace, pošty, webových aplikací, databází, antimalware
  • integrace fyzické, personální a ICT bezpečnosti - duální/hybridní PKI smart karta, komplexní správa uživatelů, tokenů, klíčů, certifikátů, práv atd.
 • Bezpečnostní audit poskytne objektivní obraz reálného stavu IS, plnění legislativních požadavků, informační strategie a dalších.

  Nabízíme realizaci následujících bezpečnostních prověrek:

  • vstupní bezpečnostní audit
  • audit plnění legislativních požadavků
  • audit přístupu k datům

Chcete vědět víc?

Kontakt