Služby

Infrastrukturní řešení

 • Návrh, implementace a správa infrastruktury

  Bezpečná a spolehlivá infrastruktura je základem ICT firmy. Nabízíme Vám posouzení stavu Vaší infrastruktury z hlediska zabezpečení, bezproblémové funkčnosti a připravenosti na další rozvoj. Kvalitní infrastruktura přináší firmám funkční základ pro podporu obchodních procesů.
 • Návrh, implementace a správa databázových systémů

 • Virtualizace

 • Doménové prostředí Active Directory – design, implementace a správa

 • Správa identit

 • Komunikační řešení Exchange – design, implementace a správa


 • Nabízíme implementaci nových technologií, zabezpečení infrastruktury a procesů, odstranění problému a v neposlední řadě vytvoření infrastruktury zcela nové. Navrhneme pro Vás konkrétní řešení. V případě realizace projektu nabízíme v závislosti na přání zákazníka správu a servisní pohotovost až 24x7.

 • Navrhneme a vytvoříme pro Vás odpovídající databázové řešení podle rozsahu použití. Navrhneme databázi pro Váš web, připojíme k databázi naše aplikace nebo aplikace třetích stan nebo Vám poskytneme komunikační rozhraní pro napojení Vaší aplikace k našemu systému.

  Jsme schopni vyhovět malým i velkým klientům. Podle Vašich požadavků pro Vás připravíme odpovídající řešení od MySQL databáze po velký databázový systém jako je Microsoft SQL Server.

  Zajistíme bezchybný provozu databáze na odpovídajícím hardwaru (diskové pole, cluster řešení, atp.) a online přístup k datům přes internet (architektura tenký klient/server). Uložená data lze velmi kvalitně a jednotně archivovat, zajistit jejich odpovídající dostupnost (rychlost) a kvalitní zabezpečení. Při zavedení nového systému jsme schopni importovat data již existujících systémů, resp. integrovat je do nového systému.

 • Stále se zvětšující množství aplikací provozovaných firmami přináší značné náklady na udržování jejich kompatibility, požadavky na upgrade na novější verze operačních systémů, nebo naopak problémy s podporou stávajících (často letitých) klíčových řešení. Řešením je virtualizace, tedy vytvoření virtuálního, zdánlivého počítače uvnitř skutečného počítače pomocí vhodného programového vybavení. Výhody virtualizace:

  • lepší využití stávajících zdrojů (možnost provozovat více virtuálních strojů na jediném fyzickém stroji)
  • snadné zálohování prostřednictvím obrazů virtuálního stroje
  • možnost zálohy běžícího virtuálního stroje
  • snadný přenos celého virtuálního stroje na jiný HW
  • provoz historických serverů/aplikací na moderním HW
  • rychlé nasazení nových serverů pouhým zkopírování již nakonfigurovaného virtuálního stroje
  • testování aplikací na různých operačních systémech virtuálních strojů

  Pomocí virtualizace snadno dosáhnete snížení nákladů a zvýšení produktivity svého podnikání. Virtualizace přitom představuje zanedbatelnou výkonovou režii (VM Ware udává kolem 5%).

  Podle Vašich požadavků pro Vás zpracujeme plán vybudování a nasazení virtulizovaného řešení.

 • Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Microsoft Windows. Pod pojmem Active Directory se ukrývá se celé řešení správy počítačové sítě (počítače s OS Microsoft Windows) ve firemním prostředí. Adresář obsahuje uložené informace o objektech (servery, stanice, aplikace, databáze, uživatelé) a jejich vzájemných vztazích. Uživatelé musí být schopni tyto informace najít a použít. Administrátoři musí mít možnost řídit, jak jsou tyto objekty používány. Je třeba, aby adresář byl centralizovaný, dostatečně výkonný, škálovatelný a rozšiřitelný.

  Nabízíme zpracování a nasazení doménového prostředí Active Directory:

  • návrh a implementace doménového prostředí
  • návrh a implementace objektů Active Directory 
  • optimalizace infrastruktury objektů existujících řešení
  • celkovou optimalizaci  Active Directory
  • upgrade  Active Directory na vyšší verzi v běžícím systému
  • návrh zálohování a obnovy Active Directory
  • konzultace ohledně správy Vašeho prostředí Active Directo
 • Ve větších společnostech existuje značně heterogenní prostředí, co se týče širokého portfolia aplikací na různých operačních systémech a databázích. Tyto aplikace jsou centralizované, decentralizované i lokální, s přístupem přes terminál, klient/server, webové rozhraní a podobně. Každá platforma, databáze nebo skupina aplikací má svou vlastní správu, vlastní seznam uživatelů a uživatelských oprávnění. Ovládání široké škály aplikací a přístup k jejich datům klade zvýšené nároky na uživatele a správa těchto aplikací na administrátory. Tento stav není vhodný ani pro bezpečnostní politiku firmy.

  Co je to správa identit?

  Správa identit (Identity Management) je strategie zahrnující různé postupy, procesy a informace sloužící k identifikaci identity během jejího životního cyklu. Touto identitou je jedinec, jeho identita je specifikována množinou příslušných atributů (oprávnění).

  Ke správě identit slouží nástroj identity manager. Hlavními komponentami identity managera jsou:

  • adresářové služby
  • správa elektronických identit
  • synchronizace údajů

  Správa identit centralizuje všechny potřebné údaje o uživatelích (identitách) do jednoho místa. Pomocí identity managera lze uživatelské účty vytvořit i zrušit (v systémech přestanou existovat tzv. mrtvé duše).

  Implementací identity manageru se zautomatizuje zakládání a nastavení účtů, kontrola přístupu uživatele k aplikacím a datům a distribuce dat mezi jednotlivé systémy. Nabízíme analýzu a návrh řešení správy identit:

  • synchronizaci účtů mezi více doménami prostřednictvím skriptů
  • synchronizaci doménových objektů za účelem existence jediného globálního seznamu uživatelů více společností
  • synchronizaci doménových objektů do jediné centrální domény
 • Nabízíme služby v oblasti návrhu, konfigurace, implementace a podpory komunikačních systémů Microsoft Exchange. Microsoft Exchange je nástroj, který usnadní a zpružní komunikaci firmy a zároveň sníží Vaše náklady.

  Navrhneme pro Vás řešení poštovního serveru Exchange:

  • návrh infrastruktury podle velikosti Vaší firmy
  • implementace řešení Microsoft Exchange 2003, 2007 nebo 2010
  • implementace Exchange Server 2007 mezi více datovými centry
  • migrace v rámci organizace i mezi organizacemi
  • upgrade na vyšší verze Exchange
  • revize a opravy clusterových řešení

  Zajistíme následnou podporu při správě řešení buď přímo naším pracovníkem anebo vyškolením Vašeho technika.

Chcete vědět víc?

Kontakt