Služby

Konzultace

 • ICT konzultace

  Nabízíme profesionální konzultační služby především v oblastech návrhu, konfigurace, implementace a podpory aplikačních a infrastrukturních řešení.
 • Business konzultace

  Naše business konzultační služby Vám pomohou s činnostmi, které jsou nezbytné pro dosažení úspěchu ve Vašem podnikání.
 • Zpracování analýz

  Základem naší práce je perfektní zhodnocení a zpracování Vašich požadavků na IT. Teprve tehdy můžeme navrhnout různá řešení a další možné alternativy.
 • Outsourcing ICT kapacit

  Outsourcing se v dnešní době rostoucí důležitosti ICT při dosahování cílů stává vyhledávaným nástrojem k jejich maximálnímu využití.

 •  Analyzujeme současný stav Vašeho ICT prostředí, navrhneme jeho optimalizaci za účelem zvýšení produktivity zaměstnanců a podpory business procesů ve Vaší organizaci v krátkodobém (nalezení slabých stránek a eliminace největších hrozeb) i v dlouhodobém časovém horizontu (strategický pohled).

  Na základě našich dlouholetých zkušeností Vám můžeme nabídnout konzultace v těchto oblastech:

  • návrh architektury řešení
  • vývoj webových aplikací
  • návrh a implementace databázových řešení
  • návrh a implementace informačních systémů
  • mobilní aplikace na platformách Java, Apple, Android a Microsoft
  • virtualizace na platformě WMware a Microsoft
  • přechod na Active Directory a MS Exchange, přechod na nové verze
  • konsolidace serverové infrastruktury, clustering
  • konfigurace sítí datových úložišť
  • služby datových sítí – Active Directory, architektura DNS, DHCP, sdílení dat a tiskáren, replikace dat, koexistence s platformami na bázi UNIX/Linux.
  • migrace do Active Directory a MS Exchange, přechod na nové verze.
  • zabezpečení – komunikační bezpečnost, zabezpečení elektronické pošty a internetového přístupu
  • vzdálený přístup a terminálové služby
 • Pomůžeme Vám s analýzami, návrhy koncepcí, návrhy implementací, integrací, plánováním projektů až po vlastní realizaci a provoz systému. Práce našich konzultantů vychází z mezinárodních standardů a norem (COBIT, ITIL). Plnohodnotný business plán na základě analýz definuje strategické podnikatelské cíle a stanovuje kroky pro jejich realizaci.

  Součástí našich konzultací je mimo jiné:

  • sestavení business plánu
  • položení si správných otázek a nalezení odpovědí
  • vypracování podkladové analýzy
  • plánování marketingových strategií
  • řešení v oblasti bezpečnosti
  • definice procesů
  • optimalizace systému podpory ICT

  Součástí konzultací je i SWOT analýza, která poskytuje odpovědi na to, jaké výhody budete mít při realizaci Vašich cílů a čemu budete muset čelit.

 • Z praxe máme zkušenosti, že i jednoduchá a ekonomicky výhodná řešení mohou přinést očekávaný efekt. Vaše práce se také stane příjemnější, když nebudete muset myslet na problémy se sítí, počítačem, serverem, zálohováním atd.

  Jsme Vaším advokátem v oblasti výpočetní techniky. Umíme řešit vše, od banálních problémů po extrémně obtížné, zajistíme také roli zprostředkovatele a zastánce Vašich zájmů směrem k jiným subjektům. Ochráníme Vás před zbytečnými nákupy a výdaji.

  Vždy jasně a srozumitelně informujeme, co právě děláme, a jaké budou naše další kroky.

 • Výhody outsourcingu

  • snížení nákladů na IT/ICT (až o 15-20%) na základě efektivnějšího využití pracovních sil a zlepšeného procesního modelu
  • zlepšení identifikace a sledování nákladů, zvláště skrytých (nebylo možné je identifikovat před zavedením outsourcingu)
  • snížení rizika neočekávaných investic (všechny investice jsou obsaženy v SLA)
  • dodavatel outsourcingového řešení aktivně eliminuje zastarávání technologií
  • umožňuje vrcholovému managementu soustředit se na core business aktivity
  • možnost konzultací a úzké spolupráce při výběru nebo vývoji nových služeb
  • zvýšení efektivity informačních technologií
  • využití zkušeností a znalostí dodavatele ICT z podobných projektů

  Nabízíme Vám naše outsourcingové služby v oblastech správy koncových zařízení a sítí (správa data center a infrastruktury, desktop management a network management, helpdesk), správy aplikaci a informačních systémů (administrace a údržba systému, reporting, konfigurace, rozšíření, upgrade), nákupu nových technologií (hardware i software) nebo dodávky školení.

Chcete vědět víc?

Kontakt