Služby

Správa a podpora

 • Správa a podpora infrastruktury zákazníka

 • Helpdesk / Monitoring

 • Dohledové centrum 24x7

 • Dohled a provozní podpora portálů a webu

 • Podpora infrastruktury Microsoft


 • Našim klientům nabízíme v rámci SLA online podporu prostřednictvím helpdesku s registrovaným přístupem, monitoring systému, servisní pohotovost až do úrovně 24x7 s garantovanou odezvou a zahájením servisních prací na řešení a odstranění problému, reporting v pravidelných časových intervalech případně on-demand.

  Samozřejmostí je možnost kontaktovat nás prostřednictvím webového formuláře na našich stránkách nebo přímo e-mailem.

 • Helpdesk

  Služba helpdesk přináší integrovaný systém pro velmi rychlé řešení problémů, které umožňuje razantní snížení nákladů spojené s podporou uživatelů. Nasazení služby helpdesk slouží k řízení procesů spojených s vyřizováním požadavků. Výhodou je elegantní prosazování a sledování kvality služeb vázané k interně i externě řešeným požadavkům. Všechny v řešení použité produkty jsou vhodné pro implementaci do prostředí IT, které je řízeno s použitím metodologie ITIL.

  Přínosy služby helpdesk:

  • úspora nákladů díky snížení počtu volání na helpdesk
  • nárůst produktivity práce díky zvýšení počtu vyřešených "first-call" hovorů a zajištění konzistentní úrovně poskytování služeb
  • udržení nepřetržité podpory business procesů díky dodržení SLA
  • snadná prezentace přidané hodnoty IT oddělení (přehled a kvalita poskytovaných služeb)

  Monitoring

  Monitoring zajišťuje nepřetržité sledování a řízení dostupnosti a výkonu jednotlivých prvků systémové a síťové infrastruktury. Napomáhá optimalizovat úroveň služeb SLA (a to i v heterogenních prostředích) a zvyšovat tak dostupnost i výkon celé infrastruktury. Tato služba obecně umožňuje organizacím IT nahlížet infrastrukturu IT na základě služeb, které poskytuje a podporuje, a udržovat tyto náhledy aktuální v dynamicky se měnícím prostředí. Zdroje jsou neustále přiřazovány jednotlivým službám podle měnících se požadavků. Přínosy monitoringu:

  Pro IT administrátora:

  • efektivní zajištění životního cyklu prostředků ICT
  • centralizace a automatizace správy
  • on-line monitoring stavu ICT
  • zjednodušení správy a využívání prostředků ICT
  • v každém okamžiku má přehled o tom, co se v IT prostředí děje
  • je schopen dodržet provozní a výkonnostní parametry
  • může zautomatizovat rutinní úkony
  • v případě kritických událostí je automaticky informován
  • zná historii prostředí, je schopen dohledat co se na serverech dělo v minulosti
  • prostředí, které je monitorováno, unese větší zátěž při stejném počtu správců
  • má přehled o změnách, které v IT prostředí probíhají
  • může efektivněji plánovat inovaci strojového parku

  Pro manažera:

  • snížení nákladů na provoz
  • zvýšení produktivity práce
  • vysoká dostupnost = plnění parametrů SLA
 • Zajistíme pro Vás podporu v rozsahu 24x7 prostřednictvím telefonické hotline. Naši technici jsou připraveni Vám v rámci SLA kdykoliv pomoci. V případě, že se problém nepodaří vyřešit telefonicky, může se náš technik dostavit ve stanovené lhůtě na místo a incident řešit osobně.

  Incident můžete zadat do našeho systému také online prostřednictvím helpdesku (k tomuto účelu Vám bude přidělen uživatelský přístup) případně nás kontaktovat e-mailem.

  V rámci dohledového centra máme připravený reporting, který Vás bude v pravidelných intervalech informovat o stavu Vašeho projektu, případně zajistí generování reportů on-demand.

  Celý systém dohledu je velmi variabilní a umožňuje přizpůsobit se Vašim požadavkům a potřebám.

 • Nabízíme Vám naše služby týkající se provozu, údržby a správy Vašich webových aplikací. Jsme schopni pro vás zajistit návrh, vývoj, ale i správu a údržbu Vašeho webu. Zajistíme vše od rutinní správy přes aktualizaci obsahu až po následný vývoj a nasazení moderních technologií.

  Naši vývojáři ovládají nejpoužívanější moderní webové technologie včetně (X)HTML, CSS, PHP, Java, ASP.NET, Ajax, Silverlight, MySQL. Podle Vašich požadavků implementujeme redakční systém (Joomla, WordPress a další). Jsme ochotni pro Vás spravovat váš web, web třetí strany nebo pro Vás navrhnout, vytvořit a spravovat zcela nové řešení.

 • Specializujeme se na softwarová řešení firmy Microsoft a to jak na serverech, tak i na koncových zařízeních. Zajistíme pro Vás vytvoření a nasazení kompletní podnikové informační infrastruktury Microsoft včetně její správy a údržby. Máme rozsáhlé zkušenosti s nasazením a správou např. clusterových řešení Windows Server/SQL Server, Active Directory, Exchange nebo Internet Information Services (IIS).

  Vyvineme pro Vás aplikační řešení na platformě .NET a Silverlight, ať už se jedná o desktopovou aplikaci, webovou službu nebo mobilní aplikaci Windows Mobile/Phone. Jakoukoliv aplikaci či službu napojíme na relační databázový systém Microsoft SQL. Databázi pro Vás samozřejmě navrhneme a implementujeme.

Chcete vědět víc?

Kontakt