Služby

Vzdělávací služby

 • ECDL testování a školení

  Pro zápis na školení za účelem získání certifikátu ECDL vyplňte kontaktní formulář. Na těchto stránkách najdete všechny podrobnosti o ECDL. Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy.
 • e-learningové kurzy

 • Školení, výuka v ICT oblasti

  Poskytneme Vašim pracovníkům nezbytné školení v oblasti ICT.

 • Nabídneme vám školení pro:

  • libovolný počet zaměstnanců vaší firmy
  • individuální zájemce

  logo-ecdl

   

  Garance kvality ECDL testování

  Celý koncept ECDL testování garantují mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), které sdružují odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií, a ECDL Foundation (ECDL F), která byla založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu.

  ECDL F je výhradním vlastníkem tohoto konceptu včetně metodiky ECDL testování. Na provoz ECDL testování uděluje ECDL F licence společnostem sdruženým v CEPIS. Tyto společnosti pak zodpovídají za lokalizaci ECDL konceptu v příslušném národním prostředí, stávají se tak garanty kvality ECDL testování a mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska a vydávat ECDL Certifikáty.

  V České republice tuto funkci zastává Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), je člen CEPIS od 2.6. 1999. Jedná se o neziskovou organizaci, která jako jediná ručí za kvalitu ECDL testování v ČR, vydává ECDL Certifikáty a uděluje licenční práva k provádění ECDL testů testovacím střediskům.

  V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských států EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností.

  Obsah ECDL testování

  Testování vedoucí k získání certifikátu ECDL je rozvrženo do 7 modulů. První modul má podobu teoretického testu, ostatní moduly jsou praktické. Každý modul lze plnit samostatně (absolvováním libovolných 4 modulů získává uchazeč Osvědčení ECDL Start), po úspěšném složení testů ze všech 7 modulů uchazeč získá ECDL certifikát.

 • Internetová podpora výuky, multimediální prezentace, interaktivní testy, autotesty, sdílení a dostupnost informací a komunikace prostřednictvím technických komunikačních prostředků jsou dnes již běžnou praxí skrývající se především pod názvy e-learning či e-training.

   

  Výhody e-learningu:

  Vysoká variabilita

  Od podpory prezenčního vzdělávání až k řízenému samostudiu (distančnímu vzdělávání).

  Multimedialita

  Prezentace obsahu v podobě textu, obrázků, audia i videa. Doplněno o interaktivitu posluchače se systémem i lektorem.

  Komunikace

  Velké množství komunikačních prostředků (fórum, videofórum, videokonference, chat, e-mail atd.).

  Časová flexibilita

  Umožňuje tzv. otevřené vzdělávání, při kterém nejsou posluchači vázáni časem ani místem. E-learning je většinou realizován prostřednictvím LMS. Jedním z LMS je Moodle, ve kterém pro vás vytvoříme kurz dle vašich potřeb.

 • Vytvoříme pro Vás individální studijní plán respektující aktuální požadavky a potřeby Vaší firmy. Poskytneme Vám školení v produktech Microsoft Office, operačních systémů, správy sítí, bezpečnosti, komunikace, databází a dalších.

  Samozřejmostí je proškolení Vašich pracovníků v ovládání jakéhokoliv produktu z našeho portfolia, stejně tak jako proškolení správců. K našim produktům také poskytujeme srozumitelnou dokumentac

Chcete vědět víc?

Kontakt